Fordin uusi FORDLiive-palvelu parantaa yritysten kaluston hyötykäyttöä ja tuottavuutta

23.3.2021
  • Uusi FORDLiive-järjestelmä lupaa parantaa liitettävyysominaisuuksilla varustettujen Ford-hyötyajoneuvojen tuottavuutta Euroopassa vähentämällä kaluston rikkoutumisia ja nopeuttamalla korjaamokäyntejä.
  • Uusi palvelu on ilmainen kaikille yrityksille, joilla on Fordin liitettävyysominaisuuksilla varustettuja autoja. Palvelu on ensimmäinen askel Fordin pitkän tähtäimen tavoitteessa tarjota hyötyajoneuvoilleen sataprosenttinen hyötykäyttöaika.
  • FORDLiive otetaan kuluvan vuoden aikana käyttöön vaiheittain Euroopan päämarkkinoilla, ja 80 prosentille asiakkaista palvelu on saatavilla vuoden 2021 loppuun mennessä. Suomen aikataulu vahvistetaan myöhemmin.


22.3.2021 – Ford on esitellyt tänään FORDLiive-palvelun, joka on kehitetty auttamaan Fordin hyötyajoneuvoasiakkaita yrityksen tuottavuuden parantamisessa ja kaluston hyötykäytön maksimoimisessa.


Oy Ford Ab:n varaosa- ja huoltojohtaja Matti S Koponen on innoissaan uusien liitettävyysominaisuuksien tuomista mahdollisuuksista. ”On hienoa, kun uusissa autoissamme on nettiyhteys, joka mahdollistaa jo nyt paljon etätoimintoja. FordPass-sovelluksen kautta auton voi muun muassa käynnistää, avata ja lukita ovet sekä tarkistaa öljyn käyttöiän etänä. Netin kautta on myös mahdollista tehdä kätevästi autoihin ohjelmistopäivityksiä. FordLiive palvelu tuo tulevaisuudessa vielä aivan uudenlaisia mahdollisuuksia seurata kaluston kuntoa etänä. Erityisesti tämä tulee olemaan helpotus ajoneuvovastaaville yrityksissä, joissa autoilla on monta käyttäjää. Esimerkiksi huoltotarpeesta saadaan tieto ilman, että autoa tarvitsee tarkistaa tai kuskeja haastatella. Odotamme kovasti, että pääsemme aloittamaan FordLiive palveluiden tarjoamisen Suomessa.“


FORDLiive lupaa muuttaa tavan, jolla Ford-asiakkaat käyttävät ja huoltavat ajoneuvojaan. Palvelun tavoite on vähentää autojen rikkoutumisia ja aikaavieviä huolto-/korjaamokäyntejä sekä nopeuttaa huolto- ja korjausaikoja. Ford arvioi FORDLiiven pystyvän vähentämään autojen käyttöhäiriöitä jopa 60 prosentilla.1


Palvelu yhdistää Fordin hyötyajoneuvoasiakkaat, Transit Keskus -verkoston ja autonvalmistajan, ja käyttää reaaliaikaista ajoneuvodataa 2 optimoidakseen yksilöllisesti jokaisen yrityksen kalustoon kuuluvan ajoneuvon tuottavuuden. Euroopassa on tällä hetkellä noin 500.000 liitettävyysominaisuuksilla varustettua Ford-hyötyajoneuvoa ja vuoden 2022 loppuun mennessä niitä arvioidaan olevan liikenteessä jo yli miljoona.


Asiakkaat saavat FORDLiiven käyttöönsä veloituksetta. Yritykset voivat käyttää palvelua FordPass Pro -sovelluksen3 ja Ford Telematics -palveluun 4 sisältyvien toimintojen kautta (Ford Telematics ei ole saatavilla Suomessa).


FORDLiive tulee saataville Euroopassa vaiheittain vuoden 2021 aikana, ja Eurooppaan perustettavat FORDLiive-keskukset palvelevat 80 prosenttia eurooppalaisista asiakkaista vuoden loppuun mennessä. Ford on sitoutunut kehittämään FORDLiive-palvelua ja jatkamaan ajoneuvojen hyötykäyttöä parantavien palveluiden käyttöönottoa Euroopassa vaiheittain lanseerauksen jälkeen.


Älykästä huolenpitoa liitetyille ajoneuvoille


FORDLiive mahdollistaa älykkään huollon (Smart Maintenance), jotta yrityksen jokainen ajoneuvo on tarvittaessa valmiina työhön. Smart Maintenance -palvelun ansiosta huoltojen aikataulutus tehostuu. Lisäksi järjestelmä ilmoittaa etukäteen tarvittavasta toimenpiteestä, minkä ansiosta auton mahdollinen rikkoutuminen on estettävissä.


FORDLiive tuottaa asiakkaille ajoneuvokohtaista tietoa analysoimalla reaaliaikaisesti ajoneuvodataa. Yritykset, joiden autokanta on enintään viisi autoa, saavat ilmoitukset FordPass Pro -sovelluksen kautta. 3 Suurempien yritysten autokantaa hallinnoivat henkilöt pystyvät tarkkailemaan kaluston tilaa Ford Telematics -järjestelmästä (ei Suomessa).4


Auton integroitu FordPass Connect -modeemi 5 lähettää automaattisesti tietoa ajoneuvon tilasta. Modeemi on ollut vakiovarusteena vuoden 2019 puolivälistä alkaen Transitissa, Transit Customissa, Transit Connectissa, Rangerissa ja Fiesta Vanissa. Kerätyn tiedon ja Britannian johtavan tiepalveluyrityksen kokemusten perusteella arviolta jopa 30 prosenttia hälytyksistä olisi voitu välttää, jos asiakkaat olisivat reagoineet Smart Maintenance -ilmoituksiin.


Huoltojen ja niiden optimaalisen aikatauluttamisen lisäksi Smart Maintenance -ilmoitusten avulla on mahdollista seurata öljyn ikää, AdBlue-tasoja ja rengaspaineita. Tämä vähentää osaltaan tilanteita, joissa auto joudutaan ottamaan suunnittelemattomasti pois käytöstä.


Smart Maintenance kertoo selkeästi eri varoitusvalojen tai auton aktivoimien viestien merkityksen. Samoin on nähtävissä niiden mahdollinen vaikutus auton toimintaan ja tarvittaessa ohjaus huoltoon. Yrityksille tulee myös tieto mahdollisista autoa koskevista takaisinkutsuista.


Ford Service Pro parantaa asiakaskokemusta


Mahdollisimman mukavan liikkeessä asioinnin takaamiseksi Ford Service Pro tarjoaa joukon erilaisia, yritysasiakkaiden tarpeisiin perustuvia erikoispalveluita. Uusien liitettävyysominaisuuksien käyttö tehostaa huoltotoimenpiteitä ja mahdollistaa työn nopeamman valmistumisen.


Fordin laajaan Transit Keskus -verkostoon kuuluu Euroopassa 800 liikettä. Transit Keskukset näkevät Smart Diagnostics 6-järjestelmän kautta ajoneuvodatan 60 edellisen päivän ajalta, minkä ansiosta vianmääritys nopeutuu ja tarvittavat osat voi tilata etukäteen valmiiksi ennen auton huoltoa. Jaetun ajoneuvodatan ansiosta jälleenmyyjät pystyvät lisäksi antamaan asiakkailleen täsmällisempiä suosituksia esimerkiksi tulossa olevien toimenpiteiden niputtamisesta huoltokäyntien minimoimiseksi ja kiireellisten korjausten aikataulutuksesta.


Jos auto joutuu olemaan pidempään pois käytöstä, Transit Keskuksen ammattitaitoinen henkilökunta ymmärtää asiakkaan tarpeet ja tietää, millainen sijaisauto tarvitaan liiketoiminnan pitämiseksi pyörimässä. 2


FORDLiive lisää myös Fordin insinöörien liitettävyyttä pilotoimalla VR-lasit, joiden avulla Fordin asiantuntijat voidaan “teleportata” Transit Keskuksiin auttamaan monimutkaisten ongelmien diagnoimisessa tehokkaasti, ja säästää näin sekä aikaa että matkustuskuluja.


Uudet palvelut täydentävät Transit Keskusten jo nykyisin tarjoamia palveluita, joihin voi liikekohtaisesti kuulua muun muassa pidemmät aukioloajat, pikahuolto, ajoneuvon huoltoon nouto ja palautus sekä liikkuva huoltopalvelu.


Kolme täysin uutta FORDLiive -keskusta vuoden 2021 aikana


Uuden palvelun toteuttamisessa ovat ratkaisevassa roolissa FORDLiive-keskukset, joiden FORDLiive -asiantuntijoiden tehtävänä on pitää asiakkaiden autot liikenteessä tunnistamalla kehittymässä olevat ongelmat ja reagoimalla niihin nopeasti.


FORDLiive-keskuksissa työskentelevät tiimit käyttävät uutta UptimePro-ohjelmistoa, joka vastaanottaa dataa Transit Keskuksista ja seuraa jokaisen korjauksen sujuvuutta. Jos järjestelmä havaitsee korjauksessa viivästymistä tai samalle ajoneuvolle useita korjaamokäyntejä, FORDLiive-asiantuntijat neuvovat parhaan ratkaisun ongelman selvittämiseksi ja korjaamiseksi mahdollisimman nopeasti.


FORDLiive-asiantuntijat toimivat ikään kuin autonvalmistajan silminä ja korvina varmistaakseen, että Fordin asiantuntijatiimit ovat välittömästi valmiina tukemaan jälleenmyyjiä tarvitsevatpa he tarkkaa teknistä tukea tai nopeampaa osatoimitusta.


Yksi FORDLiive-keskuksista on Lontoossa sijaitseva Fordin Duntonin kampus. Myös Ford Transitin insinööritiimit työskentelevät samalla kampuksella, mikä varmistaa sujuvan tiedonvaihdon. Keskus on jo toiminnassa ja palvelee Britannian ja Irlannin asiakkaita.


Valenciassa sijaitseva toinen keskus palvelee Espanjan asiakkaita heti lanseerauksesta alkaen. Myöhemmin keskuksen toiminta laajenee palvelemaan myös Ranskan, Italian ja Portugalin asiakkaita. Itävallan, Saksan ja Sveitsin asiakkaita palvelee puolestaan myöhemmin tämän vuoden aikana Kölniin avattava kolmas FORDLiive-keskus. Palvelu laajenee vaiheittain myös muihin maihin. Kaikilla Euroopan keskuksilla on suora yhteys Duntoniin, mikäli nopeampaa tukea ja ongelmadiagnoosia tarvitaan.


Ford teki viime vuonna hyötyajoneuvojen markkinaosuusennätyksen Euroopassa ja oli kuudetta vuotta peräkkäin Euroopan johtava pakettiautomerkki.7 Yhtiön pitkän tähtäimen tavoite on tarjota asiakkaidensa tuottavuuden maksimoimiseksi kaluston sataprosenttinen käyttöaika. FORDLiive-palvelun lanseeraaminen on ensimmäinen askel tämän tavoitteen saavuttamiseksi.


1 Arvioitu vuotuinen vähennys perustuen (1) asiakkaan nopeaan reagointiin FordPass Pro/Ford Telematics -palveluiden kautta tulleisiin hälytyksiin (auttavat välttämään tarvetta tiepalvelulle) ja (2) arvioituun ajansäästöön, kun huollot ja korjaukset on tehty Ford Transit Keskuksissa (mukaan lukien pikahuollot). Todelliseen vähennykseen vaikuttavat yksilölliset olosuhteet (esim. ajotapa ja ajoneuvon käyttö).


2 Saatavuus voi vaihdella maittain ja jälleenmyyjittäin.


3 FordPass Pro -mobiilisovellus, FordPass Connect -modeemi ja maksuttomat liitettävyyspalvelut vaaditaan etäominaisuuksien käyttöön (lisätietoa FordPass-ehdoissa). Liitettävyyspalvelut ja ominaisuudet ovat riippuvaisia verkkoyhteydestä. Kehittyvä teknologiat/matkapuhelinverkot/ajoneuvon ominaisuudet voivat rajoittaa tai estää liitettävyysominaisuuksien toimivuutta. FordPass Pro -mobiilisovellus vaatii toimiakseen ajoneuvossa olevan FordPass Connect -modeemin aktivoinnin. FordPass Pro -sovellus toimii Apple- ja Android-älypuhelimissa ja on saatavana Apple App Store ja Google Play -sovelluskaupoista 20 Euroopan maassa.


4 Ford Telematicsin FORDLiiveä tukeva versio on saatavana vuoden 2021 aikana ja lisätietoa julkaistaan myöhemmin. Ford Telematicsin täysversio on saatava tilausperusteisena ja vaatii sopimuksen Ford Smart Mobility ehtojen mukaan. Järjestelmä tarjoaa suuren määrä ominaisuuksia ajoneuvon tilan (mukaan lukien sijaintitiedot), ajotavan, polttoaineen kulutuksen, useamman automerkin lisäämisen ja sovelluksen kuljettajan ja kalustoa hallinnoivan henkilöt välisen yhteydenpitoon lisäksi. Tietoa Ford Telematics -tuotteista saa Ford Commercial Solutions Command Centrestä sähköpostitse [email protected]. Datan saatavuus riippuu tietoliikenneyhteyksistä ja pääsystä ajoneuvon dataan. Ford Telematics on saatavana tietyissä Euroopan maissa.


5 Ominaisuudet voivat vaatia aktivoinnin. Asiakkailla on mahdollisuus valita, jakavatko tiettyjä tietoja. FordPass Connect -modeemi täytyy aktivoida ja todentaa, jotta FORDLiive-palveluiden käyttö on mahdollista.


6 Jälleenmyyjät katsovat ajoneuvon tiedot ainoastaan asiakkaan yhteydenoton jälkeen ja vain neuvoakseen asiakasta auton huollon suhteen sekä tutkiakseen mahdollisia ongelmia etänä ennen auton tuloa korjaamolle. Palvelun saatavuus vaihtelee maittain ja jälleenmyyjittäin.


7 Ford of Europe raportoi myyntinsä Euroopan 20 perinteisellä markkinalla: Alankomaat, Belgia, Britannia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Portugali, Puola, Norja, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekki ja Unkari.Ota yhteyttä Varaa koeajo Tilaa uutiskirje

Uutiset

Tarjoukset

Katso kaikki viimeisimmät tarjoukset Auto Oy Vesa-Matti

Uutiset

Katso kaikki viimeisimmät uutiset Auto Oy Vesa-Matti